Inicia la sessió

Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador Ajuda: «Les galetes han d'estar habilitades en el vostre navegador»

És la primera vegada que veniu aquí?

Hola! L'accés complet als espais de treball requereix que dediqueu un minut a la creació d'un nou compte d'usuari vàlid en aquest lloc web. Cada espai de treball pot requerir també una "clau d'inscripció" que no necessitareu fins més tard. Els passos que heu de fer són els següents:
  1. Ompliu el formulari de Nou compte amb les vostres dades.
  2. Se us enviarà inmediatament un correu a la vostra adreça electrònica.
  3. Llegiu el correu i feu clic en l'enllaç web inclòs.
  4. Es confirmarà el vostre compte i podreu entrar-hi.
  5. Llavors, seleccioneu l'espai de treball en el qual voleu participar.
  6. Si se us demana una "clau d'inscripció", utilitzeu la que us ha donat el coordinador. Amb això quedareu inscrit a l'espai de treball.
  7. En aquest moment ja tindreu accés complet a l'espai de treball. En endavant només haureu d'introduir el vostre nom d'usuari i la contrasenya (en el formulari d'aquesta pàgina) per tal d'entrar i tenir accés a qualsevol espai de treball en el qual estigueu inscrit.